• 1
  • 2
  • 3

IAF
Międzynarodowa Federacja Odzieżowa IAF organizuje 26 Światowy Konwent Odzieży. Konwent odbędzie się  w dniach 5-7 października 2010 roku w Hong-Kongu.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie IAF www.iafnet.com oraz w załączonym folderze.

Folder IAF

W ramach działań PIOT na rzecz tworzenia efektywnego systemu kształcenia zawodowego, odpowiadającego zapotrzebowaniom przemysłu lekkiego, 7 maja br. w Łodzi, podczas łódzkiego tygodnia mody „Fashionphilosphy Fashion Week in Poland" odbyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Europejskie Kierunki Rozwoju Przemysłu i Mody - szanse dla Polski.

Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pt. "Ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo-tekstylnym" został przygotowany w ramach projektu „Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw"realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną – konkurs otwarty dla IOB”, Podziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, finansowanego przez Unię Europejską ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w subsydiowanych wyjazdach na targi przemysłu odzieżowego - TAIPEI IN STYLE (27-29 sierpnia 2010) oraz międzynarodowe targi przemysłu tekstylnego TITAS 2010 (13-15 października 2010).

Komisja Europejska w ramach działań na rzecz budowania dynamicznej, elastycznej i konkurencyjnej gospodarki ogłosiła konkurs mający na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Zapraszamy do zgłaszania projektów w konkursie na „Europejską Nagrodę dla Najlepszego Nagrania Wideo dotyczącego przedsiębiorczości 2010!”

Created by logo1