• 1
  • 2
  • 3

"Ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo-tekstylnym" - poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Celem poradnika jest zwiększanie świadomości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży odzieżowo-tekstylnej, w zakresie mżliwości ochrony swojego kapitału intelektualnego prawami własności intelektualnej i wskazanie korzyści związanych z budowaniem konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o efektywną strategię zarządzania własnością intelektualną.      

Poradnik zawiera zagadnienia zarówno z zakresu prawa autorskiego, jak i prawa własności przemysłowej. Zawiera także zredagowane w przyjaznej formie wskazówki i informacje: jak chronić wytwory intelektualne powstałe w związku z działalnością przedsiębiorstwa, jakie są procedury i koszty uzyskania ochrony, w jaki sposób komercyjnie eksploatować prawa własności intelektualnej.  

Publikacja ma stanowić pomoc w zakresie ochrony, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej, przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują sposobów na zaistnienie i rozwój na rynku, dysponując przy tym niewielkimi aktywami materialnymi.

 

Created by logo1