• 1
  • 2
  • 3

W związku z wejściem w życie nowelizacji niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach producenci, którzy wprowadzają na rynek niemiecki opakowania, są zobowiązani do ich licencjonowania, tj. przyłączenia się do dualnego systemu odbioru i odzysku.

Targi WilnoZapraszamy do udziału w 18-tych międzynarodowych branżowych targach tekstyliów i odzieży BALTIC TEXTILE+LEATHER 2009, które odbędą się w dniach 24-26 września 2009 roku, w Wilnie.
BALTIC TEXTILE+LEATHER – to największe targi branżowe przemysłu odzieżowego nie tylko na Litwie ale i w całym bałtyckim regionie.

„Porównanie kosztów siły roboczej w przemyśle tekstylnym w roku 2008 - zestawienie wybranych krajów świata"
International Comparision of the Hourly Labor Cost in the Primary Textile Industry 2008 

Raport  w języku angielskim przygotowany przez EURATEX stanowi kompleksową analizę kosztów siły roboczej sektora tekstylnego. W przeciwieństwie do innych tego typu opracowań raport został  przygotowany nie w oparciu o ogólnie dostępne dane statystyczne, a na podstawie danych specjalnie zebranych do tego celu przez firmę konsultingową, co pozwoliło na realistyczną prezentację sytuacji w zakresie kosztów pracy w wybranych krajach świata. Dokument jest dostępny dla członków w dziale "Handel i przemysł - Analizy, strategie".


"Scenariusz dla pożądanych umiejętności w unijnym sektorze tekstylnym, odzieżowym i skórzanym"
Skills scenarios for the textiles, wearing apparel and leather products sector in the EU

Raport  w języku angielskim. Obszerna analiza kompetencji oraz niezbędnych działań ekonomicznych, które należy podjąć w celu stworzenia konkurencyjnej sieci producentów w Unii Europejskiej.

W dniach 21 - 24 kwietnia 2009 odbędzie się w Kolonii kolejna edycja Międzynarodowych Targów Technik dla Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, podczas których najważniejsi specjaliści z branży zaprezentują aktualne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, maszyny i urządzenia dla całego cyklu produkcyjnego.

China International Textile and Apparel Trade Fair (22 - 24.04.2009). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju uprzejmie informuje, że w dniach 22-24 kwietnia odbędą się w Szanghaju 6 Międzynarodowe Targi Odzieży i Tekstyliów.

Created by logo1