• 1
 • 2
 • 3

Program branżowy

 

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, jako Instytucja Wdrażająca dla poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 uprzejmie informuje, że z dniem 29 listopada 2013r. następuje zamknięcie naborów wniosków do Branżowego Programu Promocji Branży Odzieży, Dodatków i Galanterii Skórzanej.

Wnioski aplikacyjne złożone w dniu 29 listopada br. po godz. 16.15 pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu za datę złożenia dokumentacji aplikacyjnej przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki.
 

Komunikat nt. branżowego programu promocji

W dniu 26 czerwca br. podjęta  została decyzja o uaktualnieniu  liczby działań promujących objętych branżowym programem promocji branży odzieży, dodatków i galanterii skórzanej. Do liczby działań objętych programem należy kwalifikować jedynie te działania, których termin realizacji wyznaczony został od sierpnia 2013 r. do 30 września 2014 r.

W związku z powyższym, branżowy program promocji branży odzieży, dodatków i galanterii skórzanej przewiduje 12 działań promujących dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się przystąpić do programu po 1 lipca 2013 r. Wymogiem koniecznym do otrzymania dofinansowania na udział w programie jest zadeklarowanie udziału w minimum 6  działaniach promujących,  których termin realizacji wyznaczony został od sierpnia 2013 r. do 30 września 2014 r.

Pozostałe do realizacji działania (aktualizacja na dzień 04.11.2013):

DZIAŁANIE                                                        DATA

Targi CIFF Kopenhaga                                   30.01-02.02.2014

Targi CPM Moskwa                                       25-28.02.2014

Fashion Week w Łodzi                                  08-12.04.2014

Targi Mody w Poznaniu                                 26-28.02.2014

Szkolenia                                                     09/2014

Targi Sawo w Poznaniu                                 09-11.04.2014

Materiały reklamowe                                    2013

manekin i hasla


BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY ODZIEŻY DODATKÓW
I GALANTERII SKÓRZANEJ

Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki,
Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

Realizatorzy programu:

realizatorzy2

Cel programu:

przedstawienie kompleksowej oferty eksportowej wyrobów z objętych programem branż i wykazanie ich potencjału eksportowego, rozpowszechnienie informacji o objętych programem sektorach i ich wyrobach na wybranych   rynkach i rynku krajowym poprzez ustawiczne odnawianie informacji i ustawiczną reklamę, mającą bezpośrednie dotarcie do potencjalnych odbiorców, podniesienie konkurencyjności branż poprzez tworzenie pozytywnego PR   wokół wyrobów wybranych do promocji w zakresie designu, jakości i obsługi klientowskiej,

Program jest dedykowany przedsiębiorstwom odzieżowym, które są producentami i mają rejestrację działalności na terenie Polski, oraz w dokumentach rejestracyjnych mają wpisany jeden z poniżej podanych kodów PKD:

 • odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z.)
 • odzieży roboczej (PKD 14.12.Z.)
 • pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z)
 • bielizny (PKD 14.14.Z.)
 • pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z.)
 • wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z.)
 • wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z.)
 • pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z.)

Dołącz do Branżowego Programu Promocji!

Wypromuj swoją markę na arenie międzynarodowej! Zaznacz swoją obecność na rynku!

Celem Branżowego Programu Promocji jest kreowanie silnych polskich marek, które staną się rozpoznawalne na całym świecie. Odbywające się w ramach programu imprezy wystawiennicze oraz misje gospodarcze, w których możesz uczestniczyć, dostarczą zagranicznym przedsiębiorcom informacji o Twoich produktach i usługach i umożliwią Ci nawiązanie interesujących kontaktów biznesowych. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Możesz ubiegać się o 75-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki do:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach w charakterze wystawcy 
 • udziału w zagranicznych misjach gospodarczych 
 • wyszukiwania partnerów dla Twojej firmy na rynkach zagranicznych 
 • szkoleń w zakresie zarządzania marką, marketingu wystawienniczego oraz handlu zagranicznego 
 • działań promocyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące programu

Aktualny harmonogram terminów działań w Branżowym Programie Promocji (link)

 

Kalkulator szacunkowych kosztów udziału w programie (excel)

Podstawowe informacje nt. zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych objętych dofinansowaniem w ramach Branżowego Programu Promocji (pdf)

Zestawienie działań objętych wsparciem w ramach Branżowego Programu Promocji(pdf)

Prezentacja branżowego programu promocji branży odzieży dodatków i galanterii skórzanej (pdf)

 
Dokumenty dla wnioskodawców:

Deklaracja udziału w Programie (word)

Wniosek o dofinansowanie (word)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (pdf)

Regulamin przeprowadzania konkursu (pdf)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 lipca 2010 w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pdf)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 lipca 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pdf)

Wzór umowy o dofinansowanie (pdf)


 logotypy4

 

 

 

 

Created by logo1