• 1
  • 2
  • 3

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

 

PARP Grupa PFR logo RGB male Sektorowa Rada ds Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia RGB male

PODSUMOWANIE KONFERENCJI RADY DS. KOMPETENCJI MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

Dnia 25 marca 2021r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA odbyła swoją coroczną konferencję.

Z powodu pandemii, konferencja przebiegła w trybie zdalnym i mimo wyjątkowo trudnej sytuacji w sektorze zgromadziła liczne grono uczestników.

Przedstawione zostały dokonania Rady w roku 2020 oraz omówiono plan działań na rok 2021.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano dwa filmy powstałe w roku 2020: Innowacje w przemyśle mody oraz Ekologia w Modzie, filmy dostępne na kanale YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCBD2W6Mpss9XiQ0LhX0FWKg

Omówiono sytuację producentów odzieży, tekstyliów, obuwia i skóry oraz jednostek edukacyjnych w dobie pandemii. Wskazane zostały działania Rady w celu łagodzenia skudów pandemii i ochrony miejsc pracy w sektorze.

Przedstawiono programy szkoleń współfinansowanych przez UE skierowanych do kadr sektorowych – Kompetencje szyte na miarę – MODA 1 i Moda 2. Podsumowano pierwszy rok działania projektów w ramach wydanych przez Radę rekomendacji. W 2020 roku z pomocy skorzystało ponad 150 firm, które przeszkoliły ponad 500 swoich pracowników w następujących obszarach: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym, przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym, realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym, zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Podczas dyskusji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek edukacyjnych wymienili się doświadczeniami w zakresie współpracy, tworzenia klas autorskich oraz skutecznego nawiązywania porozumień, ale przede wszystkim w zakresie organizacji praktyk szkolnych w przedsiębiorstwach w dobie pandemii.

Pan Jerzy Osika (PROMEDIA) przedstawił autorski wykład - Jak odnieść sukces w sprzedaży wielokanałowej np. pop-up store, e-commerce, sklepy tradycyjne w zmieniającej się rzeczywistości jako odpowiedź na jakże aktualne w dobie pandemii pytanie – jak i gdzie sprzedawać wyroby sektorowe wobec porwanych i ograniczonych kanałów dystrybucji w dobie pandemii.

W ramach spraw organizacyjnych przyjęto nowych członków do Rady i przedstawiono aktualizację Regulaminu Rady do akceptacji Rady.

Na październik 2021 r. zapowiedziana została Debata Sektorowa WOKÓŁ PROMOCJI SEKTORA. 

Logotypy dolne

________________________________________________________________________

 PARP Grupa PFR logo RGB male         Sektorowa Rada ds Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia RGB male

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Dnia 25 marca 2021 r. Rada ds. Kompetencji MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA organizuje coroczne spotkanie przedstawicieli sektora – Konferencję Rady.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji członków Rady oraz wszystkich zaineresowanych losami sektora i edukacji zawodowej.

Konferencja odbędzie w trybie zdalnym, poprzez platformę TEAMS.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 19 marca 2021r. na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz adresem e-mail.

PROGRAM KONFERENCJI: 

10.00 – 10.10     Realizacja zadań Rady w roku 2020

10.10 – 10.20     Plan działań Rady na rok 2021

10.20 – 10.25     Prezentacja filmu

10.25 – 10.40     Sektor odzieżowo – tekstylny oraz skórzany w dobie pandemii

10.40 – 10.50     Programy szkoleń współfinansowane przez  UE dla kadr sektorowych – Kompetencje szyte na miarę

10.50 – 11.05     Edukacja w dobie pandemii

11.05 – 11.25     Współdziałanie szkół z przedsiębiorcami  sektorowymi w okresie pandemii – prezentacja szkoły i pracodawcy

11.25 - 11.40      Dyskusja wokół współpracy szkół z przedsiębiorcami

11.40 - 11.45      Prezentacja filmu

11.45 - 12.10      Jak odnieść sukces w sprzedaży wielokanałowej np. up-store, e-commerce, sklepy tradycyjne w zmieniającej się rzeczywistości

12.10 – 12.20     Międzynarodowa Promocja Sektora

12.20 - 12.30      Prezentacja wyników olimpiady i sylwetki laureatów, Euro Skills

12.30 – 13.00     Sprawy organizacyjne –  status członków, grup roboczych, Regulamin Rady

Gorąco zapraszamy do aktywnego udziału i zapoznania się z sytuacją sektora w dobie pandemii.  

Logotypy dolne

__________________________________________________________________________

 Sektorowa Rada ds. Kompetencji

RadaPIOT

 

RadaPIOT2

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
Projekt  finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU:  umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.
Liderem w projekcie jest :Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
Partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i  30 instytucji.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Działania RS umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
DZIAŁANIA  PROJEKTOWE
1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji
SKŁAD PREZYDIUM  RADY
Aleksandra Krysiak –                                Przewodnicząca Rady/ Animator
Elżbieta Czernik –                                    Wiceprzewodnicząca Rady
Bogusław  Słaby                                      Animator Rady
Stanisław Wolski –                                   Grupa Robocza 1- ds Promocji
Marzanna Lesiakowska-Jabłońska –           Grupa Robocza 2 –  ds programów nauczania
Tadeusz Wawrzyniak,  Dariusz Zając   –    Grupa Robocza 3 – ds kontaktów   z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i   władzami lokalnymi
Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski  –       Przedstawiciele  Zespołu Eksperckiego

 NABÓR

Rada-Sektorowa - członkowie

Regulamin rekrutacji

Deklaracje i oświadczenia  26 września 2019

Created by logo1