• 1
  • 2
  • 3

Współpraca międzynarodowa

 

EURATEX 2020 to porozumienie zawierane by kształtować środki jakimi dysponuje Unia Europejska oraz umacniać międzynarodowe autorytety. Promować konkurencyjność oraz zrównoważony rozwój firm z branży tekstylno - odzieżowej Unii Europejskiej. 

Euratex ma na celu monitorowanie oraz kształtowanie dwu- jak i wielostronnych umów podpisywanych przez UE, zmierzających do tworzenia sprawiedliwych, obustronnie korzystnych porozumień. Prowadzić to będzie do zwiększenia otwartości rynkowej pomiędzy sygnatariuszami UE i/lub odpowiednimi udziałowcami na poziomie poszczególnych sektorów.
Ponadto polityka Euratex będzie sprzyjać sprzymierzeniom z pokrewnymi sektorami (np. inżynieria mechaniczna, przemysł chemiczny, rozpowszechnianie itp. ) tak, by powiększać synergię między nimi, promować i wdrażać efektywną politykę rozwojowo badawczą, załączając badania technologiczne, wymianę technologii i szkolenia zawodowe.
Euratex ma również na celu promowanie wizerunku branży, jako dynamicznej i patrzącej w przyszłość, wspieranej, przez publiczne instytucje, młode pokolenie, media oraz decydentów na szczeblach ekonomicznych.
Te wszystkie działania mają ułatwić członkom podejmowanie odpowiednich decyzji marketingowych, a zatem wspierać rozwój i efektywność członków europejskiego stowarzyszenia tekstylno – odzieżowego.

EURATEX 2020

Misja:

W kontekście globalizacji misją EURATEX jest promowanie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w przemyśle tekstylnym i odzieżowym w Europie, zgodnie z jego zapotrzebowaniem.

Cele:

  • Rynek dostępny globalnie z równymi szansami (zgodnie z zapotrzebowaniem). Otwieranie rynków globalnych realizowane mądrze i poprzez realną politykę.
  • Brak ograniczeń importu, tworzenie warunków do wolnej i sprawiedliwej wymiany przy pełnej odpowiedzialności za politykę wzajemności w sektorze.
  • Ochrona własności intelektualnych.
  • Podtrzymanie środowiska naturalnego z poszanowaniem zasobów naturalnych i odpowiedzialnością za walory środowiskowe (firmowa odpowiedzialność środowiska).
  • Wspieranie rozwoju europejskiego środowiska przemysłu tekstylno odzieżowego, popieranie najnowocześniejszych poszukiwań, rozwiązań i wzornictwa.
  • Przyciągnięcie i szkolenia najlepszych młodych profesjonalistów.

WOOLMARK

W związku ze zmianami organizacyjnymi w The Woolmark Company oraz likwidacją biura w Polsce, obecni licencjobiorcy oraz firmy zainteresowane uzyskaniem znaku proszone są o bezpośrednie kontaktowanie się z Woolmark za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Created by logo1