• 1
  • 2
  • 3

PROJEKT RPO WŁ z funduszy EFRR Internacjonalizacja Nowoczesnego Włókiennictwa i Przemysłu Mody Regionu Łódzkiego

 

 

Logo RPO

Projekt „Internacjonalizacja nowoczesnego włókiennictwa  i przemysłu mody regionu łódzkiego”

Działanie 2, poddziałania 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014- 2020, umowa o dofinansowanie  nr RPLD.02.02.02-10-0002/16-00.

PROMUJEMY EKSPORT ŁÓDZKICH FIRM SEKTORA ODZIEŻOWO  - TEKSTYLNEGO

NA RYNKACH EUROPEJSKICH

WYSTAWIENNICTWO TARGOWE, KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE,

POKAZY MODY, SEMINARIUM INVENTORÓW, KATALOG ŁÓDZKICH EKSPORTERÓW BRANŻOWYCH

 

Created by logo1