• 1
  • 2
  • 3

informacje o projekcie Internacjonalizacja Nowoczesnego Włókiennictwa i Przemysłu Mody Regionu Łódzkiego

26.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

PIOT  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Internacjonalizacja Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. w HOTEL AMBASADOR Premium ****, w Łodzi
ul. Kilińskiego 145.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu:

INTERNACJONALIZACJA NOWOCZESNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY REGIONU ŁÓDZKIEGO realizowanego z środków Unii europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.02.00.00. Oś priorytetowa 2 - Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka działanie 2- Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 2 Promocja gospodarcza.

Konferencja jest okazją do zapoznania się z ogólnie panującą sytuacją
w sektorze w wymiarze krajowym 
i zagranicznym. Przybliży działania prowadzone na rzecz rozwoju sektora, wskaże nowe narzędzia mające na celu wzrost eksportu.

W programie:

  9.30 – 10.15     Statystyczny obraz  sektora odzieżowo tekstylnego
w Polsce, tendencje, szanse i zagrożenia –
Tadeusz Wawrzyniak Prezes PIOT

10.15 – 10. 45     Obraz  europejskiego sektora odzieżowo – tekstylnego
w tym pozycja Polski, dynamika
zmian, szanse i zagrożenia -
Isabelle Weiler EURATEX

10.45 – 11.00      CSR- Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności
w zakresie odpowiedzialnych
łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno - odzieżowym, budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez stosowanie CSR.

11.00 – 11.30    Europejskie obszary działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora odzieżowo – tekstylnego na  rynkach globalnych Lutz Walter Euratex

11.30 – 11.45      Przerwa kawowa

12.15 – 12.30      Europejskie i krajowe programy na rzecz rozwoju eksportu i budowy partnerstwa UE w obrotach z państwami trzecimi -
Ake Rudolf IDZ Berlin, Anna Zakowska  EURO GROUP

12.30 - 13.15      Nowoczesne narzędzia marketingowe w eksporcie, jak zdobyć rynki światowe i pozyskać nowych odbiorców - Jerzy Osika PROMEDIA

13.15 – 13.30     Pokaz tendencji w modzie na przykładzie marek z regionu łódzkiego: ALKAL oraz BLUE SHADOW

13.30 – 14.00     Lunch

14.00 – 14.30     Prezentacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw Regionu Łódzkiego

14.30 – 15.00     Możliwości rozwoju eksportu wyrobów odzieżowo – tekstylnych do Niemiec, bezpieczne kanały dystrybucji – przedstawiciel T+M Berlin

15.00 – 15.30     Polska – Francja obraz wymiany handlowej i możliwości rozwoju - Union des Industries Textiles – UIT, Union Française des Industries Mode & Habillement – UFIMH

15.30 – 16.00     Podsumowanie konferencji

W dniu 22 maja o godzinie  15.30 zbiórka przed Hotelem Ambasador Premium – wyjazd na zwiedzanie przedsiębiorstw Regionu. Po powrocie około godziny 20.00 uroczysta kolacja dla uczestników i gości konferencji. Ewentualną chęć noclegowania prosimy zgłaszać do PIOT w celu aranżacji zakwaterowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z poważaniem

                                                                                                Tadeusz Wawrzyniak

 

Prezes Zarządu

 Logo RPO

___________________________________________________________________________

3.04.2018r.

Szanowni Państwo,

dnia 20 kwietnia 2018r. w godzinach 10.00 – 16.00 w HALI EXPO w Łodzi, al. Politechniki 2a odbędzie się Seminarium Inventorów wraz prezentacją firm z regionu łódzkiego.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu:
INTERNACJONALIZACJA NOWOCZESNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY REGIONU ŁÓDZKIEGO realizowanego z środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.02.00.00. Oś priorytetowa 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka działanie 2- Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 2 Promocja gospodarcza.

W regionie łódzkim występuje koncentracja polskiego sektora odzieżowo – tekstylnego, ponad 30% przedsiębiorstw i 40% zatrudnionych w sektorze związanych jest z regionem łódzkim, również większość jednostek naukowo – badawczych współpracujących z przedsiębiorstwami mieści się w Łodzi.
Władze regionu doceniając dynamicznie rozwijający się nasz sektor ustanowiły Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia Inteligentną Specjalizacją Regionu.
Aby nasze przedsiębiorstwa mogły się rozwijać i korzystać z wsparcia finansowego PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowo - Tekstylnego, organizuje seminarium prezentujące potencjalnym odbiorcom z państw UE innowacyjne wyroby odzieżowo – tekstylne z regionu łódzkiego.
W seminarium wezmą udział partnerzy z rynku niemieckiego i francuskiego.
Mamy nadzieję, że dzięki nawiązaniu kontaktów, będziecie Państwo mogli rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność eksportową i współpracę naukowo - badawczą.

Program seminarium:

10.00 – 10.15 Otwarcie, przywitanie gości, prezentacja partnerów zagranicznych

10.15 - 10.30 Prezentacja regionu łódzkiego i  inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Włókiennictwo i Przemysł Mody” – Katarzyna Grzybowska Urząd Marszałkowski WŁ

10.30 - 10.45 Łódzka Strefa Ekonomiczna, prezentacja potencjału regionalnego

10.45 - 11.00 Prezentacja sektorowego potencjału naukowo – badawczego- Dyrektor Tomasz Czajkowski Instytut Włókiennictwa, Dyrektor Marcin Struszczyk Instytut MORATEX

11.00 – 11.30 T+M - Textil + Mode - Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. Jacoangeli Marcus, UIT - Union des Industries Textiles Dehouck Jean-François – współpraca z Polską w zakresie kreowania innowacji produktowych

11.30 – 12.00 Prezentacja Innowacyjnych Marek Regionalnych - Fillati, Biliński, Dywilan, Syntex,Tomtex

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

13.00 - 13.45 Dobre praktyki współpracy Regionalnych Marek  z partnerami UE w programach międzynarodowych na rzecz rozwoju innowacji sektorowych – dr Elżbieta Mielicka IW, Katarzyna Wrotek NCBiR

13.45 – 14.15 Prezentacja potencjału  przedsiębiorstw sektorowych na stoiskach na ekspozycji TECHCONFEX 

14.15 – 15.30 Podsumowanie konferencji – mapa rozwoju innowacyjnych tekstyliów i przemysłu mody dla wzrostu konkurencyjności na rynkach zagranicznych regionalnego sektora odzieżowo - tekstylnego – Tadeusz Wawrzyniak Prezes PIOT

15.30 – 16.00 Lunch

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, w którym udział jest bezpłatny.

Logo RPO

_________________________________________________________________________ 

28.09.2017 r.

Szanowni Państwo, w linku poniżej zamieszczamy Katalog firm z braży odzieżowo - tekstylnej w wersji elektronicznej. Powstał on w celu promocji przedsiębiorstw sektora odzieżowo - tekstylnego Regionu Łódzkiego na rynkach zagranicznych.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu: INTERNACJONALIZACJA NOWOCZESNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY REGIONU ŁÓDZKIEGO realizowanego z środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.02.00.00. Oś priorytetowa 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  działanie 2- Internacjonalizacja przedsiębiorstw  Poddziałanie 2 Promocja gospodarcza.

Katalog  prezentowany jest na wszystkich najważniejszych imprezach targowych oraz został przekazany do wszystkich  Ambasad Polski. Wersja papierowa katalogu dostępna jest w biurze PIOT oraz w Departamencie Przedsiębiorczości Urządu Marszłkowskiego Województwa Łódzkiego.

KATALOG

 Logo RPO

________________________________________________________________________

15.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Dnia 17 października 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w HALI EXPO w Łodzi, ul. Politechniki 2a, odbędzie się konferencja  wraz z prezentacją firm mająca na celu promocję potencjału odzieżowo – tekstylnego Regionu Łódzkiego.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu:

INTERNACJONALIZACJA NOWOCZESNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY REGIONU ŁÓDZKIEGO realizowanego z środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.02.00.00. Oś priorytetowa 2 - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka działanie 2- Internacjonalizacja przedsiębiorstw  Poddziałanie 2 Promocja gospodarcza.

W Regionie Łódzkim występuje koncentracja polskiego sektora odzieżowo – tekstylnego, ponad 30% przedsiębiorstw  i  40% zatrudnionych w sektorze związanych jest z regionem łódzkim, również większość jednostek naukowo – badawczych współpracujących z przedsiębiorstwami mieści się w Łodzi.

Władze Regionu doceniając dynamicznie rozwijający się nasz sektor ustanowiły przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia Inteligentną Specjalizacją Regionu.

Aby nasze przedsiębiorstwa mogły się rozwijać i korzystać z wsparcia finansowego PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, organizuje konferencję promującą potencjał odzieżowo - tekstylny. Na konferencję zaproszeni zostali również potencjalni odbiorcy wyrobów przemysłu odzieżowego i tekstylnego z rynku niemieckiego i francuskiego. Mamy nadzieję, że dzięki nawiązaniu kontaktów, będziecie Państwo mogli rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność eksportową.

Program konferencji:

10.00 – 10.30     Prezentacja Regionu Łódzkiego i  inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Włókiennictwo i Przemysł Mody” – Tadeusz Wawrzyniak

10.30 – 11.15     Forum inspiracji – prezentacja dobrych praktyk stosowanych we współpracy z klientami z różnych obszarów handlowych na przykładzie
                             Niemiec i Francji, jak pozyskać i nie stracić 
klienta – Jerzy Osika

11.15 – 12.15     Prezentacja Marek Regionalnych

12.15 – 12.40     Przerwa kawowa

12.40 – 13.30     Prezentacja potencjału naukowego i badawczego i jego współpracy z przedsiębiorcami

13.30 – 14.00     Programy wsparcia dla przedsiębiorców w budowaniu pozycji na rynkach zagranicznych Artur Stelmach

14.00 – 14.30     Prezentacja kolekcji projektantów Regionu Łódzkiego

14.30 – 15.00     Lunch

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, w której udział jest bezpłatny.

Prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017r.

 Logo RPO

Created by logo1