• 1
  • 2
  • 3

Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Związku należy złożyć Deklarację Członka Stowarzyszonego wzór deklaracji
Wysokość składki dla Członka Stowarzyszonego w pierwszym roku członkostwa wynosi 500 zł rocznie.

Składka może być regulowana jednorazowo lub w ratach (I - do 30 marca, II - do 30 września).

Przyjęcie w poczet członków Związku następuje decyzją Zarządu, o której Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie.

Po roku aktywności jako członek stowarzyszony przedsiębiorstwo może złożyć Deklarację Członka Zwyczajnego.

Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego wynosi 2 000,00 zł.

Created by logo1