• 1
  • 2
  • 3
ENTeR logo resize zdjęcie resize
 nr CE 1136 - Expert Network on Textile Recycling - akronim ENTeR   
Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ
Cel tematyczny 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020  logo resize
Budżet projektu: 2,01 mln Euro w tym finansowanie z EFRR 1,65 mln Euro

Zapraszamy przedsiębiorstwa z branży włókienniczej zwłaszcza Regionu Łódzkiego do współpracy w ramach projektu ENTeR, którego celem jest wsparcie firm w zarządzaniu odpadami

Francusko-Polska Izba Gospodarcza dla jednego ze swoich klientów, francuskiej firmy
 specjalizującej się w wykonywaniu nadruków na tekstyliach metodą sitodruku, poszukuje pracownika na stanowisko: 

INŻYNIERA SPRZEDAŻY

Przemysł Tekstylny

 Miejsce pracy: Łódź

Dane za 3 kwartały 2014 roku  pokazują  wzrost produkcji o 10,6% .
W sektorze tekstylnym aż 56%, a odzieżowym 46% wyrobów skierowanych było na eksport.
O rozwoju sektora świadczą inwestycje, które w 2014 r. wzrosły o 94% w stosunku do roku poprzedniego.
Firmy sektora po trzech kwartałach 2014 roku zatrudniały łącznie 117 tysięcy pracowników i było to o 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Program HORYZONT 2020 szansą na pozyskanie środków finansowych z UE. Szczegóły poniżej.

 

Poniżej zamieszczona została treść porozumienia zawartego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki między Ministerstwem Eukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.

Treść porozumienia

Created by logo1