• 1
  • 2
  • 3

W nawiązaniu do informacji o powołaniu przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, Zespołu Roboczego ds. sektorowych zamówień publicznych, poniżej prezentujemy dokument opracowany przez PIOT na podstawie uwag przesłanych przez członków Zespołu.     
Dokument stanowi podstawę do dyskusji ze stroną rządową, aby proponowane rozwiązania  stosować przy ogłoszeniach przetargowych związanych z naszym sektorem.

TEZY ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (pdf)

Poniżej zamieszczamy dokument Ministerstwa Gospodarki pn. "Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego w latach 2007-2010" z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i przekazanie ewentualnych uwag do końca września 2012r na adresy mailowe PIOT

Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego 2007-2012, dok. lipiec 2012 (plik word)

Informujemy, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki nieznacznym modyfikacjom uległy terminy działań w programie branżowym.

W załączeniu przedstawiamy program i warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach Branżowego Programu Promocji Odzieży, Dodatków i Galanterii Skórzanej.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich chętnych i nie obliguje do udziału w programie branżowym. Odbędzie się ono w dniach 11-12 września w Poznaniu podczas Targów Mody.

Do udziału w szkoleniu zobowiązane są przedsiębiorstwa, które zgłosiły udział w programie i wpisały szkolenia do swojego harmonogramu, te przedsiębiorstwa po podpisaniu umów z MG otrzymają refundację kosztów udziału w szkoleniu.

Program szkolenia dla przedsiębiorców (plik pdf)

PIOT -  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego informuje, że Ministerstwo Gospodarki powołało w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, Zespół Roboczy ds. sektorowych zamówień publicznych.

W składzie zespołu ze strony rządowej pracować będą przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej – zaopatrzenie wojska, Ministerstwa Sprawiedliwości – zaopatrzenie służb więziennictwa, Ministerstwa Finansów- zaopatrzenie służb celnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zaopatrzenie policji.

Created by logo1