• 1
 • 2
 • 3

Zespół Roboczy ds. sektorowych zamówień publicznych

PIOT -  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego informuje, że Ministerstwo Gospodarki powołało w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, Zespół Roboczy ds. sektorowych zamówień publicznych.

W składzie zespołu ze strony rządowej pracować będą przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej – zaopatrzenie wojska, Ministerstwa Sprawiedliwości – zaopatrzenie służb więziennictwa, Ministerstwa Finansów- zaopatrzenie służb celnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zaopatrzenie policji.

W wyniku szerokich konsultacji w gronie producentów wyrobów gotowych i materiałów, uczestniczących w realizacji sektorowych zamówień publicznych ze strony pracodawców do Zespołu Roboczego ds. sektorowych zamówień publicznych w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego zostali wybrani:
 
 • Tadeusz Wawrzyniak – Prezes, PIOT- Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego,
 • Jerzy Wysoczyński – Prawnik, PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego,
 • Aleksandra Krysiak – Dyrektor, PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego,

 • z grupy producentów  tkanin i umundurowania wyjściowego: Andrzej Pilc – Prezes, ZPW 9 Maja SA; Adam Miernik - Prezes, Tomtex SA., Rytex Spółka z o.o, Hanna Makowska – Współwłaściciel, Kreator Zakład Odzieżowy, Marek Ulewicz – Prezes, Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.
 • z grupy producentów umundurowania polowego – Romuald Klimiuk  - kierownik produktu tkanin mundurowych, Andropol S.A., Edmund Labuda – Prezes, Wybrzeże Spółdzielnia Inwalidów,
 • z grupy producentów tkanin i wyrobów z laminatów - Adam Ciesielski – Camela SA Dyrektor ds. Sprzedaży, Artur Piekarczyk – Prezes Konfekcjoner Spółka z o.o.
 • z grupy producentów odzieży roboczej – Jolanta Bryczek Właściciel - Bogmar PPHU , Henryk Marucha – Właściciel, PPHU Victory.
 • z grupy producentów obuwia – Wiesław Wojas – Prezes, Wojas SA. 

Zespół podczas prac zajmie się problematyką w następujących newralgicznych obszarach: 

 1. Projektowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych w szczególności dotyczące sfery obronności i bezpieczeństwa.
 2. Zapisy SIWZ i umów w kontekście wzajemnych praw i obowiązkóstron umowy.
 3. Budżetowanie środków finansowych przeznaczonych na zamówienia publiczne. Możliwość  zmiany cen w umowach wieloletnich.
 4. Badanie cech przedmiotów zamówień i materiałów używanych dozamówień z punktu widzenia:
 • ich celowości dla sprawdzenia cech użytkowych,
 • częstotliwośze względu na koszty.

 5.  Kryteria formalno–podmiotowe wymagane od oferentów oraz
      poza cenowe kryteria oceny ofert.

Created by logo1