• 1
  • 2
  • 3

SEKTOR ODZIEŻOWO-TEKSTYLNY W DOBREJ KONDYCJI NIE TYLKO W POLSCE

Dane za 3 kwartały 2014 roku  pokazują  wzrost produkcji o 10,6% .
W sektorze tekstylnym aż 56%, a odzieżowym 46% wyrobów skierowanych było na eksport.
O rozwoju sektora świadczą inwestycje, które w 2014 r. wzrosły o 94% w stosunku do roku poprzedniego.
Firmy sektora po trzech kwartałach 2014 roku zatrudniały łącznie 117 tysięcy pracowników i było to o 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Według danych Eurostatu obroty 28 państw UE w sektorze odzieżowym i tekstylnym w 2013r. wyniosły ca 144 100 mln EUR, Polska z udziałem 2,3% zajęła 8 miejsce po takich państwach jak: Włochy 25,8 %, Niemcy 10,5%,Francja 7,8%, Hiszpania 4,8%, UK 4,7%, Portugalia 3,2% i Belgia 2,7%. Inwestycje 28 państw UE w sektorze odzieżowym i tekstylnym w 2013r. wyniosły ca 3552 mln EUR, Polska z udziałem 2,5 zajęła 6 pozycję po takich państwach jak: Włochy 14,6%, Niemcy 6,8%, Francja 5,9%, Hiszpania 3,3%,UK 2,9%. Liczba przedsiębiorstw działających w sektorze odzieżowo –tekstylnych w 28 państwach UE w 2013r. wyniosła 174 139, Polska z udziałem 7,5% zajęła 2 miejsce po Włoszech 21%, za Polską  w czołówce uplasowały się Francja 6,1%, Portugalia 5,2%, Czechy 5,2% i Hiszpania 3,7%
Sektor odzieżowo –tekstylny w 28 państwach UE w 2013r. zatrudniał 1638 791 osób, Polska zajmuje 3 pozycję z udziałem 5,9% po Włoszech 16% i Rumunii 7,4% wyprzedzając Portugalię 4,9% i Niemcy 4,7%.

Created by logo1