• 1
  • 2
  • 3

Europejski Konkurs Filmów o Przedsiębiorczości – edycja 2010! – nagroda Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaprasza osoby z nowatorskimi pomysłami, interesujące się realizacją filmów do zgłoszenia projektu w konkursie „Europejska Nagroda dla najlepszego Nagrania Wideo dotyczącego przedsiębiorczości 2010!”.
Wideoklip powinien być odpowiedzią na następujące pytania: O co chodzi w przedsiębiorczości? Co mogłoby zachęcić ludzi do wkroczenia na drogę przedsiębiorczości? Co mogłoby zniszczyć stare uprzedzenia i zaproponować nową wizję przedsiębiorczości?

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

„Przedsiębiorczość – Inny sposób na życie”

„Przedsiębiorczość – Wyzwania i satysfakcje”

„Przedsiębiorczość – Droga ku przyszłości”

Twórcy zwycięskich filmów w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody w wysokości 3 333 €, zdobywcom drugiego miejsca zostanie przyznana nagroda w wysokości 2 222 €, a laureaci trzeciego miejsca otrzymają 1 111 €.

Spośród uczestników konkursu niebędących zdobywcami jednej z dziewięciu powyższych nagród zostanie wyłonionych pięciu „laureatów specjalnych”, a dla każdego z nich przewidziano nagrodę w wysokości 555 €. Owe nagrody specjalne są zastrzeżone dla osób w wieku 25 lat i poniżej. 

Nagrody zostaną wypłacone w formie ryczałtu. Nie przewidziano zwrotu kosztów produkcji filmów i innych wydatków.

Termin zgłoszenia mija 9 kwietnia 2010r.  

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_pl.htm
Regulamin konkursu (j. pol – dokument PDF)

 

Created by logo1