• 1
  • 2
  • 3

Organizacja

 

Organami Związku są:

  1. Zgromadzenie Ogólne,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

Zakres kompetencji poszczególnych organów zawarto w Statucie Związku.

 

Data wprowadzenia informacji: 30 maja 2012 r.

Created by logo1