• 1
  • 2
  • 3

Majątek

 

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątków organizacji.

 

Data wprowadzenia informacji: 30 maja 2012 r.

Created by logo1