• 1
  • 2
  • 3

Działalność

 

PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego:

 

  • reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wobec organów  państwowych i samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,

  • uczestniczy w pracach instytucji doradczych oraz w pracach zespołów tworzących wieloletnie strategie rozwoju gospodarczego,

  • opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitoruje procesy ich wdrażania i funkcjonowania,

  • przedstawia oceny i propozycje zmian legislacyjnych właściwym organom władzy publicznej,

  • występuje do organów administracji państwowej i samorządowej z postulatami Członków Związku oraz przedstawia ich opinie w sprawach gospodarczych,

  • opracowuje analizy statystyczne dla poszczególnych grup branżowych w celu śledzenia kierunków zmian.

Data wprowadzenia informacji: 30 maja 2012 r.

Created by logo1