ERASMUS+ - EDTEX

edtex logo

Na mocy umowy partnerskiej z dnia 25 listopada 2016 zawartej z Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK) będącym koordynatorem projektu, PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego przystąpił do projektu EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education).
Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Rezultatem projektu ma być:

  • Studium porównawcze Krajowych Ram Kwalifikacji państw uczestniczących w projekcie
  • Studium porównawcze programów edukacyjnych szkół partnerskich
  • Ustanowienie zespołu wspierającego przyszłe działania szkół w oparciu o osiągnięte
  • Umowa wielostronna pomiędzy partnerami projektu dotycząca wspierania partnerstwa strategicznego między stronami projektu oraz szkołami odzieżowo-tekstylnymi.

Czas trwania projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018

Pozostali partnerzy:
TZU - Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)
ATP - ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)
MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal  (Portugalia)
SPŠT - Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
ASECOM - Asocación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Hiszpania)
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA S.A (Hiszpania)

W ramach projektu PIOT uczestniczył w następujących działaniach:
Raport 1 - Kick-off-Meeting

Created by logo1