Francusko-Polska Izba Gospodarcza dla jednego ze swoich klientów, francuskiej firmy
 specjalizującej się w wykonywaniu nadruków na tekstyliach metodą sitodruku, poszukuje pracownika na stanowisko: 

INŻYNIERA SPRZEDAŻY

Przemysł Tekstylny

 Miejsce pracy: Łódź

Program HORYZONT 2020 szansą na pozyskanie środków finansowych z UE. Szczegóły poniżej.

 

Poniżej zamieszczona została treść porozumienia zawartego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki między Ministerstwem Eukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.

Treść porozumienia

Dane za 3 kwartały 2014 roku  pokazują  wzrost produkcji o 10,6% .
W sektorze tekstylnym aż 56%, a odzieżowym 46% wyrobów skierowanych było na eksport.
O rozwoju sektora świadczą inwestycje, które w 2014 r. wzrosły o 94% w stosunku do roku poprzedniego.
Firmy sektora po trzech kwartałach 2014 roku zatrudniały łącznie 117 tysięcy pracowników i było to o 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Strona społeczna Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego skierowała do Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oficjalne wystąpienie dotyczące ustanowienia programu sektorowego dla przemysłu włókienniczego ,,INNOTEXTILE".

Treść wystąpienia

Created by logo1