Change language
 • 1
 • 2
 • 3

PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ 2


Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ 2

Realizator projektu: HRP GROUP sp. z o.o.

Numer projektu: POWR.02.21.00-00-RW75/20

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. - 30.06.2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Partnerzy projektu:

PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

 

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez min. 194 z 216 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2022 roku.
Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie może być udzielone pracownikom spełniającym warunki zgodne z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na realizację usług rozwojowych (wynikających z Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Mody i Innowacyjnych Tekstyliów) prowadzących do uzyskania konkretnych kwalifikacji związanych
z prowadzeniem procesu produkcji odzieży i obuwia w poszczególnych obszarach działalności Przedsiębiorstw z Sektora, tj.:

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów krojczych (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Konstruowanie szablonów do produkcji przemysłowej (wraz z walidacją).
 • Wytwarzanie obuwia lub odzieży miarowej damskiej (wraz z walidacją).
 • Doradzanie klientowi i sprzedawanie obuwia lub odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM) (wraz z walidacją).
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej i obuwniczej (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej w branży mody (wraz z walidacją).
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży i obuwia (wraz z walidacją).
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr.
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 72 przedsiębiorstwa (216 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 080 473,60 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE: 1 756 953,60 zł

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie realizatora projektu HRP Group Sp. z o. o.:
https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda-2/#opis-projektu

 

____________________________________________________________________ 

 WYSTĄPIENIE DO PREMIERA JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE OBJĘCIA TARCZĄ 6.0 SEKTORA ODZIEŻOWO - TEKSTYLNEGO

PISMO_Pan Premier J. Gowin

Created by logo1