Change language
 • 1
 • 2
 • 3

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem wykonanym przez ZBH w Moskwie: Aktualna analiza sytuacji na rosyjskim rynku odzieżowym

1 czerwca 2020 r.

  Obraz9

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ

 

Realizator projektu:  hrp Group sp. z o.o.

Numer projektu: POWR.02.21.00-00-RW03/19

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 - 31.12.2022

Obszar realizacji projektu: cała Polska

PARTNERZY PROJEKTU: PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego I Tekstylnego, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

 

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 135 przedsiębiorstw z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 665 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt kierowany jest do kadry:

 • zarządczej,
 • technicznej,
 • odpowiadającej za realizację procesów wsparcia
 • pracowników produkcyjnych sektora.

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 135 przedsiębiorstw (665 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wsparcie obejmować może usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

 • OBSZAR I – Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
 • OBSZAR II – Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
 • OBSZAR III – Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
 • OBSZAR IV – Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Całkowita wartość projektu: 6 649 993,25 zł

Wysokość dofinansowanie ze środków UE: 5 501 994,45 zł

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie realizatora projektu HRP Group Sp. z o. o.: https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/?fbclid=IwAR3tajW2T2TrZy8flZTylhM5II8-7lsx7_fiXMp_RVpDGdc6IExY57oQnBM#opis-projektu

 

 

Created by logo1