Change language
  • 1
  • 2
  • 3

RUSZA PROGRAM SEKTOROWY INNOTEXTILE

Po prawie 2 latach  przygotowań i wspólnej pracy PIOT-Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego z przedsiębiorstwami sektorowymi, jednostkami naukowo - badawczymi i uczelniami jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o rozpoczęciu Programu Sektorowego INNOTEXTILE finansowanego ze środków  UE w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.
Szczegóły dotyczące programu oraz dostęp do dokumentów znajdzie Państwo na stronie:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/
 
Nabór wniosków wyłącznie elektroniczny rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 15 czerwca 2016 r.
Minimalna wartość projektów wynosi 500 000,00
zł kosztów kwalifikowanych maksymalna natomiast to 20 000 000,00 zł kosztów kwalifikowanych.
W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy związani z sektorem odzieżowo - tekstylnym. Projekty mogą być składane samodzielnie przez przedsiębiorców lub w  konsorcjach.


Created by logo1