Change language
  • 1
  • 2
  • 3

INNOTEXTILE-aktualizacja

Z satysfakcją  informujemy o spektakularnym sukcesie jaki PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego osiągnął dzięki Państwa ogromnej determinacji i zaangażowaniu w przygotowanie wraz z PWC Polska Studium wykonalności na ustanowienie Programu Sektorowego INNOTEXTILE.
W dniu dzisiejszym dotarła do nas wiadomość, że nasz Program został zatwierdzony do realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako jeden z czterech, w pełnym zakresie.

Szczególne  podziękowania kierujemy na ręce Dyrekcji i Zarządów:
Instytutu Włókiennictwa, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX”, Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutu Przemysłu Skórzanego, Akademii  Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie Studium i wielomiesięczną pracę związaną  z wypracowaniem zakresu Programu.
Członkom PIOT i  firmom z sektora odzieżowo - tekstylnego dziękujemy za zaangażowanie i identyfikację potrzeb z zakresu B+R oraz udział w tworzeniu obszarów, które wymagają niezbędnego wsparcia.

Mamy nadzieję, że pozyskane poprzez Program INNOTEXTILE środki finansowe w znaczący sposób przyczynią się do poprawy konkurencyjności sektora  i umożliwią wykreowanie nowych technologii i wyrobów branży odzieżowo - tekstylnej.

Niezwłocznie po otrzymaniu szczegółowych informacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczących zasad wdrażania Programu przekażemy Państwu harmonogram działań. 

Created by logo1