Change language
  • 1
  • 2
  • 3

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BRANŻOWEGO PROGRAMU PROMOCJI

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, jako Instytucja Wdrażająca dla poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 uprzejmie informuje, że z dniem 29 listopada 2013r. następuje zamknięcie naborów wniosków do Branżowego Programu Promocji Branży Odzieży, Dodatków i Galanterii Skórzanej.
Wnioski aplikacyjne złożone w dniu 29 listopada br. po godz. 16.15 pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu za datę złożenia dokumentacji aplikacyjnej przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki.

Created by logo1