• 1
  • 2
  • 3

Informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych zawiera przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zestawienie aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

W ramach projektu KIGNET został uruchomiony Internetowy Katalog Usług (IKU) świadczonych na rzecz przedsiębiorców przez poszczególne Izby - uczestników projektu.

Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna  przygotowała usługę ukierunkowaną na podniesienie umiejętności przedsiębiorców w ubieganiu się o zamówienia publiczne w sektorze tekstylno- odzieżowym.

Tegoroczna Światowa Konferencja Odzieżowa IAF będzie się odbywać
w Tajpej na Tajwanie w dniach 24-26 października.

Created by logo1