• 1
 • 2
 • 3

Narada firm sektora odzieżowo-tekstylnego realizujących zamówienia publiczne - 20 września 2011r., Łódź

W dniu 20.09.2011r. w Łodzi, z inicjatywy "PIOT - Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego", odbyła się narada firm sektora odzieżowo-tekstylnego realizujących zamówienia publiczne.

Gospodarz spotkania, Prezes PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego – pan Tadeusz Wawrzyniak zaprezentował zgromadzonym: 

 • informację o funkcjonowaniu Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, podkreślając, że Zespół jest jedynym, oficjalnym miejscem i narzędziem do prezentowania stanowisk pracodawców sektora wobec administracji rządowej i agend rządu,
 •  informację o utworzeniu „PIOT - Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego” i „PIOT - Fundacji Przemysłu i Mody” oraz o główne kierunki działalności tych podmiotów, z których na czoło wysuwają się kwestie artykulacji interesów sektora wobec administracji krajowej (przede wszystkim poprzez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego) oraz unijnej (poprzez Euratex),
 • koncepcję branżowego programu promocji eksportu na lata 2012 do 2014, który zostanie sfinansowany przez
  Ministerstwo Gospodarki kwotą ca 16 mln zł, z czego ca 10 mln zł będzie przeznaczone na komponent A (sfinansowanie działań przedsiębiorstw) a ca 6mln zł będzie skierowane na sfinansowanie działań na poziomie branży. Program obejmie promocję eksportu odzieży ( z podziałem na odzież adresowaną na rynek detaliczny i odzież roboczą i korporacyjną), dodatków galanteryjnych do odzieży, odzież ze skór i futrzarstwo.


W toku spotkania wypracowano wspólne stanowisko nt. problemów, które powinny być przedmiotem rozmów na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego: 

 1. odejście od kryterium ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 2. możliwość zmiany ceny w umowach wieloletnich, w sytuacji gwałtownego wzrostu kursów walut i zwyżek cen surowców tekstylnych na rynkach światowych.
 3. ruchamianie postępowań od początku roku, po to by nie tracić potencjału produkcyjnego pierwszych miesięcy.
 4. związku z zastępowaniem zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i składkach na ZUS oświadczeniami oferentów, weryfikacja prawdziwości tych oświadczeń przez zamawiających.
 5. wpływ polityki wypłaty równoważników i ekwiwalentów na ograniczenie wielkości rynku.
 6. poszerzanie kryteriów technicznych przedmiotów zakupów, wykraczających poza  ich cechy użytkowe.
 7. przyjęcie zasady, że badania laboratoryjne żądane przez zamawiających w sytuacji, kiedy wynikają one z podejrzenia zamawiającego, iż dostarczony przedmiot nie spełnia wymaganych cech, będą finansowane przez wykonawców, wówczas, gdy wyniki okażą się negatywne a przez zamawiających, kiedy okażą się pozytywne.

 

Created by logo1