• 1
  • 2
  • 3

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego – 21 września 2011r

W dniu 21 września br odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, poświęcone zagadnieniom zamówień publicznych realizowanych w sektorze odzieżowym, tekstylnym i skórzanym.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o przyjęciu do składu Zespołu „PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego”, a Prezesa Związku - Pana Tadeusza Wawrzyniaka powołano na Współprzewodniczącego Zespołu.

Prezes Wawrzyniak zaprezentował podczas spotkania problemy zgłoszone przez przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne na naradzie zorganizowanej przez Związek w Łodzi, w przeddzień posiedzenia Zespołu Trójstronnego.

Ustalono, że PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, zorganizuje konferencję przedsiębiorców, zamawiających i jednostek naukowo-badawczych w celu podjęcia próby rozwiązywania występujących problemów i ustalania wspólnych stanowisk.

Wstępny termin konferencji określono na 27 października 2011r. w Łodzi. Do udziału zostaną zaproszeni gestorzy zamówień publicznych z MON, MSWiA i podległych służb (KG Policji, KG Straży Pożarnej, KG Straży Granicznej, BOR), Ministerstwa Finansów (Służby Celne), resortowe jednostki naukowo-badawcze (Moratex, Instytut Straży Pożarnej w Józefowie), laboratoria akredytowane w PCA.

 

Created by logo1