• 1
  • 2
  • 3

Własność intelektualna – narzędzie biznesowe dla MSP ze szczególnym uwzględnieniem branży meblarskiej, obuwniczej, włókienniczej, odzieżowej i skórzanej - seminarium Urzędu Patentowego RP

W dniu 28 października br. w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych  i Skarbowych w Otwocku k/Warszawy przy ul. Kolorowej 13 w godzinach 09.00-13.00 odbędzie się seminarium „Chroń swoją własność intelektualną. Własność intelektualna – narzędzie biznesowe dla MSP ze szczególnym uwzględnieniem branży meblarskiej, obuwniczej, włókienniczej, odzieżowej oraz skórzanej”. 
Seminarium skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zagadnieniami ochrony własności intelektualnej oraz problematyką naruszeń praw własności intelektualnej. Podczas Seminarium będą promowane Przewodniki na temat ochrony własności intelektualnej dla przemysłu meblarskiego, obuwniczego, włókienniczego, odzieżowego  i skórzanego  przygotowane w ramach ogólnoeuropejskiego projektu IPeuropAware.
Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Program seminarium UP
Zgłoszenie udziału UP

Created by logo1