• 1
  • 2
  • 3

Konferencja NetFinTex

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. "Finansowanie innowacji i ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo-tekstylnym", organizowaną przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ w ramach unijnego projektu NetFinTex.

NETFINTEX jest europejskim projektem badawczym realizowanym w ramach 6.PR. zajmującym się potrzebami i wyzwaniami związanymi z finansowaniem innowacji w przemyśle tekstylno-odzieżowym.

Konferencja odbędzie się w dniu 1.04.2008 w Hotelu Sheraton w Krakowie, ul. Powiśle 7

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną:
- One Stop Shop - nowe narzędzie on-line wspierające finansowanie w sektorze odzieżowo-tekstylnym

- źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz działalności badawczo-rozwojowej w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

- nowe narzędzia wsparcia uzyskiwania prawa własności intelektualnej za granicą oraz wsparcia w zakresie wzornictwa uruchamiane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka",

- możliwości wsparcia sektora MŚP z funduszy strukturalnych wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,

- strategie w zakresie własności intelektualnej w sektorze odzieżowo-tekstylnym i praktyczne aspekty dotyczące ochrony nowych technologii i wzornictwa.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo w załączniku.
Udział w konferencji jest bezpłatny, zaś ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

Z poważaniem

Justyna Ożegalska-Trybalska

Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, NetFinTex

Załączniki:

Program konferencji
   
Formularz zgłoszeniowy

 

 

Created by logo1