• 1
  • 2
  • 3

MISJA DO BRUKSELI

W związku z realizowanym przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w misji do Brukseli, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2013r. Więcej informacji w zakładce ,,Strona główna".  

Created by logo1