• 1
  • 2
  • 3

Powołanie Prezesa PIOT- Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego na Członka Rady Konsultacyjnej Służb Celnych

Informujemy, że Szef Służb Celnych z upoważanienia Ministra Finansów powołał Prezesa Tadeusza Wawrzyniaka na członka Rady Konsultacyjnej Służb Celnych. 

zdjcie-prezes

Created by logo1