• 1
  • 2
  • 3

Spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem naukowo-badawczym

W dniu 7 stycznia br. w siedzibie PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora naukowo - badawczego: Instytut Włókiennictwa, Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej, Politechnika Łódzka - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Europejska Platforma Technologiczna.

Spotkanie poświęcone było roli uczelni i instytutów naukowo-badawczych w sektorowych zamówieniach publicznych, współpracy tych jednostek z przedsiębiorstwami produkcyjnymi sektora Odzieżowo - Tekstylnego oraz zaangażowaniu polskich instytucji w prace na arenie międzynarodowej (w szczególności udział w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej).

kopia spotkanie 001

kopia spotkanie 005

Created by logo1