• 1
  • 2
  • 3

Przewodniczący Krajowej Rady Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Zbigniew Kaniewski zaprasza

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Krajowej Rady Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, które odbędzie się 11 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Federacji, w Łodzi, Plac Zwycięstwa 13.

Tematyka posiedzenia :

  1. Aktualna sytuacja w przemyśle lekkim, perspektywy jego rozwoju,  a także zagrożenia wynikające z niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych  i ostrej rywalizacji na rynku globalnym.
  2. Informacja o bieżących działaniach OPZZ i Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
  3. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu oprócz członków Krajowej Rady Federacji, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących Zakładowych organizacji Związkowych, przewidujemy udział przedstawicieli rządu, związków pracodawców, organizacji gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczo-rozwojowych i prezesów niektórych przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

Created by logo1