• 1
  • 2
  • 3

POSIEDZENIE RADY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB CELNYCH – prośba o przykłady dobrych praktyk i zgłaszanie problemów

W związku z organizacją kolejnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej Służb Celnych uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z treścią zaproszenia (pdf) i przesłanie  do Biura Związku do dnia 20 września br problemów występujących w postępowaniach przed organami celnymi lub podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie,  które przedstawiciel PIOT w Radzie Konsultacyjnej będzie mógł poruszyć na spotkaniu.

Created by logo1