Change language

KLUB RZECZOZNAWCÓW PIOT

PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego rozpoczyna nabór do Klubu Rzeczoznawców. Pragniemy stworzyć szeroko pojętą platformę ochrony interesów naszego sektora.

Dzięki aktywnie pracującym specjalistom chcemy pomóc instytucjom i osobom prywatnym w przygotowaniu profesjonalnych ekspertyz, służących obronie interesów naszej branży i niwelowaniu nieuczciwej konkurencji na rynku krajowy i zagranicznym. Przygotowanie ekspertyz w oparciu o obecnie obowiązujące prawo oraz najnowocześniejsze techniki, technologie i wiedzę z zakresu materiałoznawstwa pozwoli stworzyć sprawny instrument PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego i polskich przedsiębiorstw w walce z nieuczciwymi praktykami stosowanymi na rynku.

 

Oceny Rzeczoznawców pozwolą nam na eliminowanie: nieuczciwych praktyk stosowanych w imporcie towarów na polski obszar celny, nieuczciwych kontrahentów oferujących wyroby niezgodne z przedmiotem zamówienia, złej jakości wyrobów zarówno w obrocie detalicznym jak i pomiędzy kontrahentami.

Wyłonieni w drodze naboru Rzeczoznawcy PIOT wykonywać będą ekspertyzy z zakresu jakości wyrobów włókienniczych, odzieżowych, maszyn i urządzeń;  wyceny wyrobów; oceny zastosowanych technik i technologii w toku produkcji.

Rzeczoznawcy wykonywać będą ekspertyzy  na zlecenie PIOT,  instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Stałymi zleceniodawcami  mogą być: Federacje konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, Sądy oraz  inne instytucje państwowe.  

Klub działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd PIOT Regulamin, który wraz z deklaracją przystąpienia do Klubu dostępny jest poniżej w formie załącznika.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Związku do dnia 20 grudnia 2013r.

Pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w styczniu 2013r.

Kolejne posiedzenia kwalifikacyjne odbywać się będą raz na kwartał.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KLUBU RZECZOZNAWCÓW

 

 

Created by logo1