Poniżej zamieszczamy dokument Ministerstwa Gospodarki pn. "Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego w latach 2007-2010" z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i przekazanie ewentualnych uwag do końca września 2012r na adresy mailowe PIOT

Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego 2007-2012, dok. lipiec 2012 (plik word)

W załączeniu przedstawiamy program i warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach Branżowego Programu Promocji Odzieży, Dodatków i Galanterii Skórzanej.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich chętnych i nie obliguje do udziału w programie branżowym. Odbędzie się ono w dniach 11-12 września w Poznaniu podczas Targów Mody.

Do udziału w szkoleniu zobowiązane są przedsiębiorstwa, które zgłosiły udział w programie i wpisały szkolenia do swojego harmonogramu, te przedsiębiorstwa po podpisaniu umów z MG otrzymają refundację kosztów udziału w szkoleniu.

Program szkolenia dla przedsiębiorców (plik pdf)

PIOT -  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego informuje, że Ministerstwo Gospodarki powołało w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, Zespół Roboczy ds. sektorowych zamówień publicznych.

W składzie zespołu ze strony rządowej pracować będą przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej – zaopatrzenie wojska, Ministerstwa Sprawiedliwości – zaopatrzenie służb więziennictwa, Ministerstwa Finansów- zaopatrzenie służb celnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zaopatrzenie policji.

Informujemy, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki nieznacznym modyfikacjom uległy terminy działań w programie branżowym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie polskie firmy zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat litewskiego rynku oraz udziałem w targach "Baltic Textile+Leather 2012”  do uczestnictwa w prezentacji pt. „Litewska branża odzieżowa i tekstylna“, która odbędzie się 22 maja 2012r. o godz. 11.00 w Ambasadzie Republiki Litewskiej.

Created by logo1