Wykorzystanie alokacji w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Odzieży Dodatków i Galanterii Skórzanej (stan na 18 września 2012r.):

  • alokacja branżowego programu promocji (w PLN) → 4 750 000,00
  • kwota do której przyjmowane są wnioski - 130% alokacji (w PLN) → 6 175 000,00
  • wartość wnioskowanego dofinansowania wg złożonych wniosków (w PLN) → 3 662 673,64
  • liczba złożonych wniosków → 9
  • kwota pozostała do zamknięcia naboru (w PLN) → 2 512 326,36

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Krajowej Rady Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, które odbędzie się 11 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Federacji, w Łodzi, Plac Zwycięstwa 13.

W związku z organizacją kolejnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej Służb Celnych uprzejmie prosimy  o zapoznanie się z treścią zaproszenia (pdf) i przesłanie  do Biura Związku do dnia 20 września br problemów występujących w postępowaniach przed organami celnymi lub podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie,  które przedstawiciel PIOT w Radzie Konsultacyjnej będzie mógł poruszyć na spotkaniu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2012 r., w ramach realizacji przez Branżowego Programu Promocji Branży Odzieży, Dodatków i Galanterii Skórzanej, w Hotelu Andel’s w Łodzi odbędzie się konferencja międzynarodowa – „Promocja polskiego przemysłu mody na rynkach europejskich” (zaproszenie – plik pdf)

Po konferencji, o godzinie 15.00 zaplanowano spotkanie członków Związku. Program spotkania zostanie rozesłany do firm członkowskich do końca września.

W nawiązaniu do informacji o powołaniu przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, Zespołu Roboczego ds. sektorowych zamówień publicznych, poniżej prezentujemy dokument opracowany przez PIOT na podstawie uwag przesłanych przez członków Zespołu.     
Dokument stanowi podstawę do dyskusji ze stroną rządową, aby proponowane rozwiązania  stosować przy ogłoszeniach przetargowych związanych z naszym sektorem.

TEZY ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (pdf)

Created by logo1