WNIOSEK O USTANOWIENIE PROGRAMU ,,INNOTEXTILE"

Strona społeczna Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego skierowała do Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oficjalne wystąpienie dotyczące ustanowienia programu sektorowego dla przemysłu włókienniczego ,,INNOTEXTILE".

Treść wystąpienia

Created by logo1