Zgromadzenie Ogólne Członków 2019

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Członków PIOT Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego odbyło się 23 maja 2019 roku w Łodzi.
Podczas Zgromadzenia zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za rok 2018 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Podczas spotkania odbyły się wybory do Zarządu na kadencję 2019 - 2023. Obecnie skład Zarządu jest następujący:

Tadeusz Wawrzyniak - Prezes
Arkadiusz Watras - Wiceprezes
Erwin Bakalarz - członek Zarządu
Michał Gaździński - członek Zarządu
Piotr Jakubiak - członek Zarządu

Jednocześnie, w wyniku wyborów, wyłoniono skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2019 - 2023:

Irena Nowak - Barylska - Przewodnicząca
Paweł Zygmunt - członek Komisji
Grzegorz Ciesielski - członek Komisji 

  _______________________________________________

Akcelerator Branżowy dla sektora "MODA POLSKA"

Zapraszamy do zapoznania się z informacją kierowaną do sektora  MODY przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do udziału w Akceleratorze Branżowym dla sektora „Moda Polska”. Pierwsza spotkanie odbędzie się 24 - 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Uczestnictwo w spotkaniu pozwoli Państwu na poznanie zasad oraz wielkości środków wsparcia kierowanych na rozwój eksportu dla sektora.

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem eksportu zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania i wzięcia w nim udziału.

Aby włączyć się w realizację projektu należy wypełnić deklarację udziału w wydarzeniu, dostępną pod wskazanym niżej linkem i odesłać na podany adres e-mail:

https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

______________________________________________

NOWA TURA KONKURSU - "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

150 milionów do wykorzystania na promocję zagraniczną,   ułatwione zasady konkursowe i programowe.

PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego brał udział w pracach nad   modyfikacją  programu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i uproszczeniem procedur naboru przedsiębiorstw do projektu.

Informujemy, że rozpoczyna  się II tura projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Z nowymi branżowymi programami promocji  można zapoznać się pod poniżymy linkiem:
http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Bran%C5%BCowe%20Programy%20Promocji%202020-2022

Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w branżowych programach promocji będzie finansowany, podobnie jak do tej pory, ze środków projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Realizatorem projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidziane jest  szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów, jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań. Przedsiębiorca będzie mógł realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków rozpoczyna się  25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł.

Zapraszamy na stronę PARP www.parp.gov.pl, na której zamieszczone zostaną informacje o konkursie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i pozyskania środków na internacjonalizację.

Targi Mody Poznań 5 - 6.03.2019

Największe targi B2B dla branży mody w Polsce organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Więcej szczegółów : https://www.targimodypoznan.pl/pl/

Zakończenie projektu EDTEX

EDTEXPIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego był partnerem projektu EDTEX na mocy umowy partnerskiej z dnia 25 listopada 2016 zawartej z Association of Textile, Clothing and LeatherIndustry (ATOK) będącym koordynatorem projektu.

EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education) to projekt, którego podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Uczestnicy projektu:

1. ATOK Association of Textile, Clothing and Leather Industry (Czechy)

2. TZU - Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)

3. SPŠT - Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)

4. PIOT Związek Pracodawcw Przemysłóu Odzieżowego i Tekstylnego

5. CKZiU Sosnowiec - Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Polska)

6. FUENLLANA SP Fuenllana Centro Cultural Pedralta S.A. (Hiszpania)  

7. ASECOM SP Asociación de Empresas de Confeccion y Moda de la Comunidad  ( Hiszpania)

8. ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)

9. MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal  (Portugalia)


Projekt zakończył się w grudniu 2018 r., zatem czas na podsumowanie :

1. Porównane zostały  Krajowe  Sektorowe Ramy Kwalifikacji krajów partnerskich, ponieważ Polska  w chwili realizacji  działania nie miała swojej  Sektorowej Ramy, mogła skorzystać z doświadczeń partnerskich i stworzyła polski dokument w oparciu o doświadczenia europejskie. (KSRK – jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego, pozaformalnego oraz nieformalnego).

2. Porównane zostały programy nauczania w zakresie odzieży i tekstyliów, na tej podstawie można dokonać korekty programów o ciekawe działania prowadzone w innych państwach UE w zakresie kształcenia formalnego na poziomie szkoły branżowej i technikum.

3. Stworzony został program szkoleń w zakresie formalnym i pozaformalnym oferowany przez państwa uczestniczące  w projekcie. Będą mogły z niego korzystać szkoły w ramach wymiany, ale również przedsiębiorstwa mogą wysyłać swoich przedstawicieli na kursy doszkalające.

4. Partnerzy projektu podpisali  Międzynarodowe  Wielostronne  Porozumienie, na mocy którego zawiązane zostanie partnerstwo strategiczne między firmami, partnerami projektu i szkołami  o profilu odzieżowym i tekstylnym w ramach którego  organizowane będą wspólne przedsięwzięcia budujące kompetencje uczniów  i pracowników sektorowych. Partnerzy zgodnie oświadczyli, ze po zakończeniu projektu chcą kontynuować współpracę w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej i chcą wymieniać się „dobrymi praktykami” w tym zakresie.

5. W ramach działań na terenie Polski PIOT jako partner projektu ze szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, podpisał z dziewięcioma przedsiębiorstwami  porozumienie o współpracy szkoły, organizacji i przedsiębiorcy   w zakresie kształcenia kadr na miarę potrzeb przedsiębiorstw   i stworzenia dogodnych warunków w zakresie prowadzenia praktyk uczniowskich w przedsiębiorstwach.

Wytyczne dla sektora OECD

Z ogromną przyjemnością możemy Państwa poinformować, że OECD zaakceptowało polską wersję językową Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. Nad opracowanie polskiej wersji ponad pół roku pracował PIOT z grupą polskich producentów, dystrybutorów i partnerów społecznych.

Szczegółowe informacje: Wytyczne OECD

ITMA 2019

Innowacja w świecie tekstyliów i odzieży ITMA to wiodąca platforma technologii tekstylno-odzieżowej, na której branża gromadzi się co cztery lata, aby odkrywać nowe pomysły, skuteczne rozwiązania i nawiązywać partnerstwa na rzecz rozwoju biznesu.

Nadchodząca edycja ITMA odbędzie się w dniach 20 - 26 czerwca 2019 r. w Barcelonie, na terenach targowych Fira de Barcelona, Gran Via.

Innowacja technologiczna, podstawa transformacji przemysłu, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu branży tekstylnej i odzieżowej. ITMA 2019 zapewnia niezrównaną platformę kontaktów handlowych i wiedzy. Wystawcy: 19 sektorów wystawowych, 1600 wystawców z 46 państw, prezentacja na 220 000 m kw., zintegrowane rozwiązania dla całego łańcucha wartości, pokazy maszyn na żywo. Oczekuje się 120 000 odwiedzających ze 147 krajów.

Konkurs Go to Brand 2017

Informujemy, że w dniu 10 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z Regulaminem oraz dokumentacją znajdą Państwo pod adresem:http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie:

od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Created by logo1